سه شنبه , آذر ۱۵ ۱۴۰۱
خانه / بازار فروش حنا / بازار فروش حنا صادراتی ایران

بازار فروش حنا صادراتی ایران

درو کردن برگ سبز حنا

درو کردن برگ سبز حنا

بزرگترین مرکز حنا صادراتی ایران از کاشت حنا تا آسیاب کردن برگ خشک حنا

صفر تا صد گیاه صادراتی حنا

آیا می دانید گیاه حنا چگونه کاشت می شود؟آیا از صفر تا صد گیاه صادارتی حنا باخبرید؟

به طوركلي كاشت حنا در اراضي شني- رسي كه از لحاظ مواد غذايي و صفات فيزيكي خاك مناسب است انجام می شود البته در خاكهاي رسي خالص به علت سله بستن و در خاكهاي شني خالص به علت كافي نبودن مواد غذايي كافي نياز به اصلاح بافت خاك از طريق دادن كودهاي نباتي و حيواني است كه در صورت اصلاح بافت خاك مي توان به كشت حنا مبادرت ورزيد.

زمينهاي شور و قليايي براي كشت گياه حنا مناسب نيست و خاك آن بايد از نفوذپذيري و قابليت نگهداري مواد غذايي بالینی برخوردار باشد.

روشهای ازدیاد گیاه حنا

حنا به سه طريق زياد مي شود. ۱– ازدياد به وسيله بذر كه در نواحي جنوبي ايران به خصوص در كرمان معمول است. ۲ – ازدياد به وسيله شاخه خواباندن كه در مراكش معمول است. ۳ – ازدياد به وسيله قلمه يا پاجوش كه اين روش به علت نياز به نيروي كارگري زياد مقرون به صرفه نيست

 

انواع زراعت حنا

زراعت حنا به سه روش انجام مي گيرد.

۱ -كشت بذر در زمين اصلي: به منظور جذب آب و فعال شدن هورمون هاي موجود در بذر جهت خروج آسانتر گياهچه، بذور را خيس مي كنند. در ادامه جوي و پشته هايي به فواصل ۵۰ ً سانتيمتر در زمين ايجاد و بذر را مستقيما روي خطوط طرفين پشتهها ميكارند. وقتي رشد بوته ها به حد نشاء رسيد آنها را به گونهاي تنك مي كنند كه در هر ۳۵-۳۰ سانتيمتر يك بوته سالم و قوي باقي بماند. به دليل عدم امكان توليد بذر براي توليد گياهاني قوي از يكسو و نياز به حدود ۸۰-۶۰ كيلوگرم بذر در هكتاراز سوي ديگر، استفاده از اين روش بجز در مواردي كه امكانات و هزينه محدود باشد توصيه نمي شود.

۲ -كشت قلمه كاري پا جوش كاري: در اين روش قلمه ها و يا پاجوش ها را از بوته هاي قديمي جدا مي كنند. طول قلمه ها بايستي بين ۳۵-۳۰ سانتيمتر بوده و بايد قوي و داراي جوانه هاي سالمي باشند و از خراش دادن پوست پايين قلمه خودداري شود. سپس دراوايل بهار قلمه ها را روي خطوط موازي و در زمين اصلي به گونه اي مي كارند كه يك سوم از طول قلمه در زمين فرو رود. فاصله خطوط را ۶۰ سانتيمتر و فاصله بوته ها از يكديگر را ۳۰ سانتيمتر در نظر مي گيرند.

۳ -كشت بذر در خزانه و سپس انتقال آنها به زمين اصلي: جهت برداشت محصول مرغوب و ازدياد و طول عمر مزرعه حنا و همچنين بالا بردن كيفيت و كميت محصول در مناطق حناكاري ابتدا بذر حنا را در خزانه كشت و سپس نهال ها را به زمين اصلي منتقل مي كنند.

آبياري زمين اصلي و نشأ كاري بايستي هر روزه انجام گيرد تا نشاها کاملا سبز شود

 

 

 

پس از سبز شدن نهالها، آبياري به ۶ تا ۷ روز يكبار تقليل پيدا كرده و تا زمان اولين برداشت محصول ادامه مي يابد در اين مرحله حنا به آب زيادي نياز داشته و در صورت كمبود آب ، برگها به زردي میرود.

داشت گیاه حنا

از جمله اقدامات مهم در زمان داشت انجام عمل هرس است. در بهار همزمان با ظهور جوانه هاي جديد سرشاخه هاي سال قبل را هرس كرده تا جوانه هاي بيشتري ظاهر شده و محصولي با كيفيت به دست آيد. وجين مزرعه حنا نيز از اهميت خاصي برخوردار است چرا كه اين اقدام در افزايش راندمان محصول و كيفيت آن نقش عمده اي داشته و انجام آن توصيه مي شود . براي رشد و نمو بهتر گياه حنا، به هم زدن خاك سطحي مزرعه الزم است البته اين شخم نبايد عميق باشد چرا كه به ريشه گياه صدمه وارد مي گردد

گیاه حنا در مقابل تغييرات جوي حساس است به گونه اي كه در اثر حنا معموال تغييرات درجه حرارت برگهاي آن تغيير رنگ داده و سفيد ميشوند. همچنين حنا در مقابل سرماي زياد نيز مقاوم نبوده و سرما باعث از بين رفتن ريشه آن مي شود. انجام آبياري در مواقعي كه هوا شديداً گرم است باعث پژمرده شدن گياه مي شود لذا بايستي از آبياري مزرعه در اين مواقع خودداري شود. عالوه بر اين مزرعه حنا به بادهاي شديد حساس است بنابراين در مناطق بادخيز براي كاهش خسارت به مزرعه ، استفاده از باد شكن ضروري است. بذرگيري از مزرعه حنا بذرگيري عمل بسيار مهمي در زراعت حنا به شمار ميآيد زيرا در كشت خزانه بذر زيادي مورد نياز است.

بذرگيري حنا در دو چين صورت مي گيرد كه در چين اول ميزان بذر ۱۰ تا ۱۵ درصد بيشتر از چين دوم بوده و توليد آن به حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ كيلوگرم در هكتار ميرسد كه علت اصلي كاهش توليد بذر در چين دوم ، مواجه شدن با فصل سرما و بارندگي است . براي برداشت بايستي كپسولهاي حاوي بذر را بوسيله قيچي جدا كرده، كوبيده و الك كرده و با استفاده از نيروي باد بذر خالص را استخراج نمود. آفات ، بيماريها و علفهاي هرز حنا: از آفات مهم حنا ميتوان به شته و عسلك حنا اشاره كرد كه در صورت طغيان اين آفات ، مبارزه شيميايي با مشورت كارشناسان كشاورزي توصيه مي شود. يكي از مشکلات عمده مزارع حنا انگل سس است كه موجب آلودگي مزارع حنا می شود.

گیاه حنا در سطح وسيع  کشت مي شود بطوريكه اين آلودگي گاها به ۸۰ تا ۹۰ درصد مي رسد. بذر انگل سس در اوايل فروردين ماه جوانه زده و به فاصله دو هفته شروع به رشد مي كند و اوايل ارديبهشت ماه توليد گل نموده و اوايل خرداد ماه توليد بذر مي نمايد. اين انگل در اوايل فروردين ماه همزمان با رشد و سبز شدن درختچه حنا جوانه مي زند و با پيچيدن به دور گياه سبب اختلال در رويش و در نهايت كاهش كميت و كيفيت محصول شده و در موارد شديد تراكم رشته هاي پيچيده به دور گياه به حدي زياد است كه باعث حداكثر خسارت انگل ضعف ، خفگي و خشك شدن گياه مي شود

گیاه حنا در اواخر تير ماه و همزمان با برداشت اول محصول ايجاد مي شود . براي مقابله با اين انگل مبارزه شيميايي و مكانيكي به صورت توأم موثر مي باشد . از ديگرعلفهاي هرز غالب مزارع حنا مي توان به مرغ، اويارسالم و خارشتر اشاره كرد.

برداشت حنا

زمان و نحوه برداشت صحيح محصول در كيفيت و كميت حناي توليدي ً برداشت محصول در سال اول دو نوبت به ترتيب در موثر بوده و معموال اواخر تيرماه و در آبانماه صورت مي گيرد. از سال دوم تعداد چينهاي ساليانه به سه مرتبه افزايش يافته و به ترتيب در تيرماه، شهريور ماه و نيمه دوم آبان ماه انجام مي شود. برگهاي چيده شده حنا را خشك و از چوب جدا نموده و آنها را جمع آوري و به كارگاههاي حناسايي منتقل مي كنند

متوسط توليد محصول حنا ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ كيلوگرم ً ميزان برداشت در در هكتار است كه بيشتر مربوط به چين اول بوده ومعموال چين هاي دوم و سوم كمتر است . موارد استفاده حنا قسمتهاي مختلف حنا در موارد گوناگون از قبيل عطر سازي، رنگ سازي، سبد بافي و طب مورد استفاده قرار مي گيرد.

موارد استفاده حنا

كاربرد از حنا از زمانهاي خيلي دور در مشرق زمين معمول بوده است. استفاده از حنا براي رنگ كردن مو و دست و پا در مصر قديم سابقه طولانی دارد. در كنار مومياييهاي قديمي مصر شاخه هاي حنا هنوز باقيست. دست و پاي موميايي هاي مصري رنگي است و بسياري از محققين اين رنگها را از حنا مي دانند. در نقاشيهاي مصر قديم رنگ حنا كامال. تشخيص داده شده است. حنا اساس تعداد زيادي از رنگهاي سياه براي رنگ كردن مو است كه اين روش تهيه رنگ ، در فرانسه رواج دارد و بر حسب تركيب با مواد مختلف نباتي و آلي رنگهاي متفاوتي به دست می آید.

موارد استفاده گیاه حنا

در هندوچين از برگهاي حنا براي معالجه جزام، يرقان و شوره سر استفاده ميشود. دم كرده برگهاي حنا براي نرم كردن سينه و برونشيت نافع بوده و در معالجه ناراحتيهاي پوستي نيز كاربرد دارد. از جوشاندن برگهاي آن براي رفع پيله دندان استفاده ميشود. حنا بواسطه داشتن مقداري تانن پوست را سفت كرده و تبخير آن را كاهش مي دهد و گلهاي آن به خواب آور بودن معروفند. ابن سينا نوشته است كه جوشانده برگ حنا براي عالج التهابات و سوختگي هاي آتش و زخمهاي دهان و لثه كاربرد دارد و در رفع دردهاي عصبي و عالج شكستگي استخوانها مفيد است. حنا براي رفع عرق و بوي بد پا بسيار موثر است و براي تقويت پوست و ضد عفوني كردن آن فوق العاده اثر بخش است. به همين جهت در كشورهاي شرقي از حنا براي توليد صابون استفاده ميكنند.

 

موارد استفاده زینتی حنا

اين گياه در كشور مصر به علت داشتن گلهاي زيبا و معطر در باغچه هاي منازل كشت مي گردد.  در مصر از تقطير گلهاي حنا عطري بدست مي آيد كه بسيار قوي بوده و در نزد بني اسرائيل بسيار معمول بوده است در قبرس نيز تهيه عطر از حنا رواج دارد. حنا به دليل رنگ آن در صنعت نيز مورد استفاده قرار ميگيرد. پودر حنا اگر در آب بجوشد رنگ زرد قهوهاي توليد مي كند و در صورتي كه كمي مواد قليايي به آن اضافه گردد رنگ حاصله تيره تر شده و به رنگ قرمز تيره در خواهد آمد. اگر از ساقه حنا براي صنعت رنگرزي استفاده شود رنگ حاصله قرمز است.

مي دانيم كه در اكثر نباتات تانوئيدها به مقدار كم و بيش وجود دارند كه با ژلاتین پوست تركيب شده و تشكيل موادي مي دهند كه از فاسد شدن پوست جلوگيري مي كند و اين موضوع در دباغي كاربرد دارد. چون حنا داراي مقداري تانن است روي مواد پوست و مو، رنگ نسبتا بادوامي مي گذارد. گرد حنا نيز در دباغي استفاده ميشود كه رنگ حاصله از آن سبز مايل به قرمز است كه البته اين رنگ زياد پايدار نبوده و در مجاورت هوا و نور از بين مي رود. همچنين حنا را براي رنگ كردن پشم و ابريشم بكار مي برند و رنگ سرخ حنايي حاصل مي شود. از تركيب حنا با زاج و اكسيد فرو رنگهاي مختلفي بدست مي آيد

ترکیبات شیمیایی حنا

برخي تركيبات شيميايي اندازهگيري شده در برگ حنا عبارتند از : تانن ۸/۷درصد ، مقدار آب در دماي ۱۰۰ تا ۱۰۵ درجه سانتيگراد ۶۷/۱۰درصد ، مواد چرب ۰۴/۶درصد ، سلولز خام ۵۱/۱۰درصد ، مواد ازته ۲۵/۱۳درصد ، خاكستر ۶۴/۸درصد ، مواد غير ازته قابل استخراج ۸۹/۵درصد ، اسانسها ۲/۱درصد ، رزينها ۵/۴درصد ، الوزويين ۲/۱ درصد ، قند هيدروليز شده ۲۵/۱۴درصد ، قند احياء شده۱۴/۴درصد و مواد رنگي۲درصد.

صفر تا صد گیاه حنا را از ما بخواهید

صفر تا صد گیاه حنا را از ما بخواهید

مدیر فروش و برندسازی حنا : خانم دهقانی شماره تماس ایران: ۰۰۹۸۹۱۳۲۵۳۹۵۶۰  شماره تماس آلمان: ۰۰۴۹۱۵۲۰۶۳۷۵۵۵۶

طرز استفاده حنا برای رنگ موی شرابی

یک فنجان پودر حنا را با ۱ قاشق سوپ خوری پودر قهوه و نیم فنجان آب چغندر

و مقداری آب ترکیب کنید و بگذارید ۲ ساعت به همان حال باقی بماند،

ترکیب را بر روی مو ها بمالید و بگذارید حداقل یک ساعت بماند و سپس با آب  بشویید.

 

 

 

جهت خرید و فروش این محصول میتوانید با ما در ارتباط باشید:
خانم دهقانی
راه های ارتباطی:
شماره موبایل: 09132539560
شماره دفتر هامبورگ: 4915206375556+
پست الکترونیکی: halime_d2010@yahoo.com

مطلب پیشنهادی

بزرگترین وارد کننده حنا هند در کشور

آیا می دانید بزرگترین وارد کننده حنا هند در کشور چه شرکتی است؟ آیا از …

دیدگاهتان را بنویسید

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
کانال تلگرام